100si

Vpisano: 2.12.2020 16:13:20

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - december 2020 - protikoronski ukrepi

Kakšni so roki, povezani s protikoronskimi ukrepi?

V novembru (Uradni list RS št. 166) je bila podaljšana epidemije in velja 30 dni - od 18. 11. 2020 do vključno 17. 12. 2020.

Poleg tega je bil v oktobru (Uradni list RS št. 152, z dne 23. 10. 2020) objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta zakon velja od 24. 10. 2020, pri čemer nekatere določbe veljajo od 1. 9. 2020 (pravica do povračila plač zaradi varstva otroka) oz. od 1. 10. 2020 (pravica do povračila plač zaradi odrejene karantene, čakanja na delo, ukrepi za samozaposlene). Uvedena je tudi pravica do kratkotrajne bolniške (do 3 delovne dni) v breme ZZZS. Ukrepi večinoma veljajo do 31. 12. 2020, vključno z ukrepom delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (sprejet z ZIUOPPE), z možnostjo podaljšanja.

V novembru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in spreminja posamezne določbe ZZUOOP. S tem interventnim zakonom je do 31. 1. 2021 podaljšan ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je tudi spremenjen. Poleg tega so v ta zakon vključene še druge spodbude za gospodarstvo kot npr. delna nadomestitev fiksnih stroškov, odlog plačila davkov in prispevkov, uvedba višje sile …

OBVESTILO: Poboti AJPES so 2x mesečno.

Roki za povračilo pri ZRSZ - subvencija za skrajšani polni delovni čas (od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • v 3 delovnih dneh potem, ko je zaposlenim odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestiti ZRSZ.
 • v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredovati ZRSZ pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.
 • subvencijo uveljavljati z vlogo in jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddati elektronsko na portalu ZRSZ za delodajalce.
 • vlogo za subvencijo oddati najkasneje do 10. 12. 2020.

Roki za povračilo pri ZRZS – začasno čakanje na delo (od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021) brez možnosti podaljšanja:

 • v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje
 • v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2. 11. 2020, če so bili zaposleni napoteni na začasno čakanje pred uveljavitvijo ZZUOOP (PKP5).
 • vlogo je mogoče vložiti najpozneje do 15. januarja 2021

Roki za povračilo pri ZRSZ – karantena ali višja sila (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020; prevoz od 1. 9. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok)
 • v 8 dneh od uveljavitve zakona, če so zaposleni napoteni v karanteno pred uveljavitvijo ZZUOOP (PKP5).
 • za ustavitev javnega prevoza od 1. 9. dalje do uveljavitve ZIUOPDVE (PKP6) v 8 dneh od uveljavitve (veljaven z dnem 28. 11. 2020).

Z namenom pravočasnosti se lahko vlogo predloži tudi brez odločbe o karanteni – slednjo se pošlje naknadno (vir: ZRSZ).

Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok, nezmožnost prevoza, zaprtja mej, je potrebno priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin.

Roki za povračilo pri ZZZS – kratkotrajna bolniška v breme ZZZS (od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • delavec o vsakokratni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti.
 • delodajalci vložijo zahtevo za povračilo take odsotnosti v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa (do 31. 3. 2020).

Roki za povračila pri FURS za samozaposlene MTD in povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene/višje sile (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • predložitev ustrezne Izjave/Vloge na eDavkih do 31. 12. 2020 (za posamezni mesec ali vse tri mesece skupaj).

Zakon o računovodstvu (PKP6) - dejanski redni letni popis OS in DI za leto 2020 se izvede takoj, ko epidemiološke razmere to dopuščajo, oziroma najpozneje do 30. junija 2021.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11657