100si

Vpisano: 2.12.2020 16:15:48

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - december 2020

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v decembru 2020 ne smete zamuditi.

Koledar poročanja - december 2020 - protikoronski ukrepi

Do 3. 12.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 30. 11.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2020

Do 15. 12.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2020 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu november 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu november 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za november 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za november 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.12.2020
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za november 2020, plačilo do 20.12.2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za november 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 12. 2020
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2020

Do 17. 12.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 14. 12.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 12.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za november 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2020
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2020
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2020
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2020
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za november 2020

Do 21. 12.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2020
 • Obrazec DDV-O za november 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2020 (op. plačilo DDV je 31. 12.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za november 2020 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 31. 12.

 • obrazec DDV - O - Obračun in plačilo DDV za november 2020
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za november 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2020
 • obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2020 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2020– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • VIRVDC.DAT – plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2020 (aplikacija in obvestilo na edavkih; možnost prestavitve roka oddaje)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11656