100si

Vpisano: 20.6.2006 16:46:05

Poročilo o gibanju plač za april 2006

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2006 je znašala 279 896 SIT in je bila za 2,0 odstotka nižja kot za marec 2006.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2006 je znašala 178 716 SIT in je bila za 1,8 odstotka nižja kot za marec 2006.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – april 2006 je znašala 281153 SIT.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar – april 2006 je znašala 179 689 SIT.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar2006 – april 2006 je znašala 281 006 SIT.

Objavljeno v Url 64/06, 20.6.2006
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1162