100si

Vpisano: 4.11.2020 16:42:49

Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok

Od 1. 10. 2020 (od 1. 9. 2020 za varstvo otrok) do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

  • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu ali
  • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

► Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok).

Pomembno!

Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo tega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2.11.2020.

Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo.

Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok morate priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin.

Poglejte si primer izjave.

Višina nadomestila plače:

  • za čas karantene je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni,
  • za okoliščine višje sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove).

ZRSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11603