100si

Vpisano: 4.11.2020 10:34:28

Potrdilo NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu

Direktorat za javno zdravje je pripravil kratka navodila za pridobitev potrdila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje).

Delavec je o tem, da je dokazano okužen s SARS-CoV-2 (pozitiven molekularni PCR test na SARS-CoV-2), dolžan obvestiti delodajalca v roku 24 ur. Ko je delodajalec o okužbi obveščen, opravi poizvedbo o visoko rizičnih tesnih stikih v podjetju in to informacijo posreduje izvajalcu medicine dela. Z delodajalcem in okuženim delavcem nato določijo ostale stike znotraj podjetja. Izvajalec medicine dela vsem visoko rizičnim stikom posreduje Navodila NIJZ za karanteno na domu.

Delavec, ki je imel visoko rizični stik zunaj delovnega mesta (npr. stik z osebo v istem gospodinjstvu, ki to izkazuje s pozitivnim molekularnim (PCR) testom obolelega člana gospodinjstva) ali je dobil obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav, prav tako o tem obvesti delodajalca, ki v sodelovanju z izvajalcem medicine dela določi, ali bo delavec opravljal delo od doma ali na drug varen način, ali pa bo ostal doma v karanteni na domu. Tudi za tega delavca izvajalec medicine dela postopa, kot je zapisano v navodilu.

Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11598