100si

Vpisano: 16.10.2020 12:13:45

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje o tožbah delavcev zoper delodajalce

Vlada je na svoji 36. redni seji, ki je potekala 14. oktobra 2020, sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s tožbami delavcev zoper delodajalce, ki ga pošlje Državnemu zboru.

Ministrstvo za pravosodje je za relevantne podatke zaprosilo Vrhovno sodišče. Glede vprašanja, koliko časa v povprečju traja od vložitve tožbe delavca do sodbe sodišča v primerih, ko delavci tožijo svoje delodajalce zaradi različnih kršitev delovno pravne zakonodaje oziroma pogodbe o zaposlitvi in zaradi neizplačila osebnih dohodkov, je Vrhovno sodišče pojasnilo, da odgovora ne more podati, saj evidentira podatke in vodi statistiko zgolj o času trajanja reševanja vseh zadev, ki se vodijo na delovnem sodišču.

Ti podatki se tudi ne spremljajo v okviru Sodne statistike, ki jo pripravlja Ministrstvo za pravosodje, ki je sicer pristojno za izvajanje statističnih raziskovanj o poslovanju sodišč oziroma za izvajanje dejavnosti sodne statistike. Iz podatkov Sodne statistike je razvidno povprečno trajanje postopka v vseh delovnih sporih skupaj (individualni in kolektivni delovni spori), ki je v letu 2018 znašalo 12,3 meseca, 12,9 meseca v letu 2019 in 11,3 meseca v prvih šestih mesecih leta 2020. Ob tem velja opozoriti, da so za delovna in socialno sodišče značilna nihanja v številu prejetih, rešenih oziroma nerešenih zadev in trajanju postopkov, saj na rezultate poslovanja v določeni meri vplivajo t. i. množični spori, ko je hkrati vloženih veliko število istovrstnih zadev.

Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11569