100si

Vpisano: 16.10.2020 12:12:55

Vlada ne podpira parcialnih sprememb pokojninskega zakona

Vlada je na svoji 36. redni seji, ki je potekala 14. oktobra 2020, sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet in ga pošlje Državnemu zboru.

Predlog vsebinsko predlaga zgolj eno rešitev, in sicer, da se s črtanjem tistih delov določb, ki vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ponovno uvede pravica do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

Vlada je preučila navedbe in utemeljitve predlagateljev zakona in meni, da dodatno parcialno reševanje izpostavljene problematike, kakršno je predlagano, ni smiselno, temveč je potrebno vzpostaviti celovite rešitve, ki bodo enako obravnavale posameznike v enakem položaju.

Vlada se sicer strinja, da bi bilo potrebno čim hitreje sprejeti tako nov seznam vrst in stopenj telesnih okvar kot tudi ustreznih predpisov s področja invalidov, ki bi omenjeno tematiko urejali tako, kot je že prvotno predvidel zakonodajalec, torej neodvisno od zavarovanja ter zgolj v odvisnosti od vrste in stopnje telesnih okvar. Taka ureditev bi torej vzpostavila enoten sistem priznavanja pravic na tej podlagi. Vendar pa vlada ne more preko dejstva, da predlog ponovno vzpostavlja neenako obravnavo med posamezniki, pri katerih je nastala telesna okvara. ZPIZ-1 v povezavi z ZPIZ-2 namreč ureja možnost pridobitve invalidnine zgolj v primeru obstoja zavarovanja, kar pomeni, da bodo brez te pravice ostali posamezniki, pri katerih je ravno tako lahko podana enaka ali še hujša stopnja telesne okvare, ki pa je nastala v času, ko posameznik ni bil zavarovan. Ne glede na to, da se taka oseba v osebnem življenju spopada z enakimi omejitvami, težavami ter finančnimi obremenitvami, tako kljub spremembi ureditve ZPIZ-2, ki jo predvideva predlog, in ki bi omogočila pridobitev invalidnine tudi za poškodbo zunaj dela ter bolezen, do te pravice ne bodo upravičeni.

Vlada torej meni, da predlog ne ureja problematike na način, da bi sledil ciljem in načelom, ki jih sicer sam izpostavlja, saj problematike ne ureja enako za vse posameznike, ki so v enakem položaju. S predlagano novo začasno ureditvijo bi bile vzpostavljene nove neenakosti, ki jih je želel zakonodajalec že z ZPIZ-2 odpraviti. Vlada tako meni, da je potrebno vzpostaviti celovite rešitve, ki bodo enako obravnavale posameznike v enakem položaju.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11568