100si

Vpisano: 15.10.2020 16:32:43

Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Namen kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami želimo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji.

Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Kako do delodajalca

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:

  • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice,
  • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,
  • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

Seznam regionalnih razvojnih agencij

Seznam regionalnih razvojnih agencij (RRA) na svojih spletnih straneh objavijo javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij, kamor se prijavijo delodajalci po posameznih regijah. Status RRA po regijah imajo naslednje organizacije:

Zakonodaja

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11565