100si

Vpisano: 15.10.2020 15:14:32

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)

Zakon o štipendiranju ureja štipendije za dijake ali dijakinje, vključene v srednješolsko izobraževanje, za študente ali študentke, vključene v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja in za udeležence ali udeleženke izobraževanja odraslih, vrste štipendij, pogoje za dodelitev, višino in dodatke k štipendijam, postopke dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11564