100si

Vpisano: 21.9.2020 16:46:17

Prevoz na delo - negospodarstvo

Ali sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 75/2019 glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela spreminja način presoje povračila stroškov prevoza na delo in z dela za negospodarstvo?

Na MJU so pripravili mnenje, ali sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 75/2019 glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela spreminja način presoje povračila stroškov prevoza na delo in z dela, kot izhaja iz različnih pojasnil Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Računskega sodišča Republike Slovenije, po načelu najcenejši prevoz ob upoštevanju kriterija 2 km za posamezno najkrajšo pešpot ter eno uro časovne izgube v eno smer ob upoštevanju razpoložljivosti javnega prevoza glede na delovni čas.

Prevoz na delo, sodba Vrhovnega sodišča RS – odgovor

Vir: MJU
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11527