100si

Vpisano: 3.8.2020 12:56:52

Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

Rek obrazci.

Za izplačila nadomestila plač delavcem, ki jim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka, poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Vir
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11463