100si

Vpisano: 1.6.2020 15:31:43

Ana Strmšnik, mag. prav.

Čakanje na delo po 1. juniju 2020

Delodajalci, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, lahko uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo, in sicer v smiselno podobni obliki kot predhodni ukrep.

Zaradi preklica epidemije COVID-19 so dne 31. maja 2020 prenehali veljati določeni ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,1 med drugimi tudi ukrep povračila izplačanega nadomestila plače iz strani Republike Slovenije za delavce, ki so bili v posledici epidemije COVID-19 na začasnem čakanju na delo. Istega dne pa je pričel veljati nov Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.2 Slednji vsem delodajalcem, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, od 1. do 30. junija 2020, omogoča uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za delavce, ki so na začasnem čakanjem na delo, in sicer v smiselno podobni obliki, kot predhodni ukrep. ZIUOOPE ureja ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo med ukrepi, namenjenimi za podporo gospodarstva, in sicer v 24. do 34. členu.

Delodajalci, ki po 1. 6. 2020 (še vedno) ne bodo mogli zagotavljati dela svojim zaposlenim, bodo slednje lahko (ponovno) pisno napotili na začasno čakanje na delo doma. Ker je dne 31. 5. 2020 prenehal veljati institut začasnega čakanja na delo po določbah ZIUZEOP, bo torej za nadaljnjo koriščenje pomoči države, potrebna nova pisna napotitev delavcev na čakanje na delo.3 V naslednjem koraku pa bodo morali delodajalci za uveljavitev pravice do povračila dela izplačanega nadomestila plače, pri Zavodu RS za zaposlovanje vložiti vlogo za izplačilo v elektronski obliki, in sicer v osmih dneh od napotitve, najkasneje pa do 30. junija 2020.4

Delavci so, kakor do sedaj, za čas čakanja na delo upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih.5 Izplačanega nadomestila pa država ne bo več povrnila v celoti, temveč zgolj v višini 80% izplačanega nadomestila.6 V teh 80%, ki jih bo povrnila RS, bo zajeto izplačano nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja. Preostalih 20% od 80% nadomestila plače, bo kril delodajalec.

1 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20 v nadaljevanju ZIUZEOP.

2 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, Ur. l. RS, št. 80/2020, v nadaljevanju ZIUOOPE.

3 gl. peti odstavek 26. člena ZIUOOPE.

4 tako prvi odstavek 30. člena ZIUOOPE.

5 Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami.

6 gl. 29. člen ZIUOOPE.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11394