100si

Vpisano: 3.4.2020 17:22:41

Finančna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

Zavezanci so informativne izračune v svoje poštne nabiralnike prejeli v prvih dneh aprila, v eDavkih pa sodostopni že od 31. 3. 2020. V prvi tranši so izdani informativni izračuni samo zavezancem, ki imajo vračila dohodnine oziroma so brez vračila ali doplačila dohodnine.

Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2020 poslala 798.943 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Zaradi težke situacije v zvezi s koronavirusom so v prvem svežnju izdani informativni izračuni dohodnine samo zavezancem, ki bodo dobili vračilo dohodnine ali pa nimajo niti vračila niti doplačila (med letom plačana akontacije je enaka letnemu poračunu dohodnine ali ni odmerjena- torej so po izdanem informativnem izračunu brez obveznosti). Preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2020. Zavezanci bodo informativne izračune dohodnine na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Tisti, ki so prijavljeni na e-vročanje, pa jih bodo že 31. marca 2020 dobili vložene v eDavke. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2020. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja 2020.

POSEBNO OPOZORILO: V času epidemije zavezance pozivamo, da ne hodijo osebno na urade, temveč se ravnajo v skladu z ukrepi, ki jih je sprejela Finančna uprava. Vse zadeve v zvezi z informativni izračuni dohodnine (vprašanja, preverjanja, itd.) naj s Finančno upravo urejajo prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek elektronske pošte uradov.

Razmere zaradi koronavirusa

Zaradi razmer zaradi koronavirusa bo letos v prvem svežnju informativne izračune dohodnine prejelo 798.943 zavezancev, vsi zavezanci, ki bodo izračun prejeli, bodo dobili vrnjeno dohodnino ali pa nimajo niti vračila niti doplačila (torej so po izdanem informativnem izračunu brez obveznosti). V tej tranši je 446.293 zavezancev brez vračila oz. doplačila, vračilo dohodnine pa bo prejelo 352.650 zavezancev v skupnem znesku 71.175.808,98 EUR vračil. Povprečni znesek vračila znaša 201,83 EUR.

Glede na datum odpreme 31. marec 2020 se bo rok za ugovor iztekel 30. aprila 2020, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2020.

V prvi tranši bodo informativni izračuni dohodnine izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (KD).

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti ali v eDavke prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu dohodnine niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 30. aprila 2020 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun dohodnine po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Vročanje informativnih izračunov v eDavke

Tisti zavezanci, ki so prijavljeni na e-vročanje, pa bodo že 31. marca 2020 dobili informativne izračune vložene v eDavke.


Informativni izračun dohodnine (tabelarični del) bodo lahko zavezanci videli tudi na mobilni aplikaciji eDavki.

Kako preverite, če vam je bil informativni izračun izdan?

Tako kot pretekla leta lahko vsi zavezanci na spletni strani https://edavki.durs.si preverijo, če bo njihov informativni izračun v tej tranši odpremljen. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če zavezanec v iskalno polje (obkroženo z rdečo) vnese davčno številko.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja 2020.

Tako kakor v lanskem letu, bodo tudi letos informativni izračuni dohodnine izdani vsem davčnim zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.

BODITE POZORNI - posebnost pri regresu:

Izplačevalec dohodka je v Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vključil podatke o izplačanem regresu v celotnem znesku izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja. Povprečna plača zaposlenih v Sloveniji za leto 2019, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, znaša 1.753,84 eur.

V primeru, ko je zavezanec prejel regres, v višini do vključno 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se le-ta ne všteva v davčno osnovo, je v informativnem izračunu dohodnine pod oznako 1103 polje Dohodek prazno, v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine pa je zapisano: "Ker znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa ne presega 1.753,84 EUR, se zavezancu v davčno osnovo izplačan dohodek iz naslova regresa ne všteva."

V primeru, ko je zavezanec prejel regres v višini, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se v davčno osnovo všteva tisti del regresa, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo in ti podatki so vključeni v pod oznako 1103 informativnega izračunu dohodnine. Enako velja, če je bil regres izplačan v več delih oziroma, če so ga izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega regresa v letu 2019 presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji. V informativnem izračunu dohodnine je v obrazložitvi zapisano: "Ker znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa presega 1.753,84 EUR, se zavezancu v davčno osnovo všteva dohodek iz naslova regresa v višini XX,XX EUR."

V navedenih gornjih dveh primerih je informativni izračunu pravilen in zavezancu ugovora ni treba vložiti.

Če regres za letni dopust ni bil vključen v informativni izračun dohodnine (v tem primeru tudi v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine ni nobene navedbe glede regresa), pa mora zavezanec vložiti ugovor in napovedati celoten prejeti regres.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11266