100si

Vpisano: 16.3.2020 11:18:39

Mag. Katja Blatnik

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2020

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2020 - prispevki za ZZ višji za 3,9 %, prispevki za PIZ za 4,3 %.

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem edavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen.
Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. februarja za januar).

V juniju 2019 je FURS uvedel novost pri plačevanju prispevkov. Od 15. junija 2019 (prispevki za maj 2109) je možno plačati prispevke za socialno varnost preko enega e-računa oz. preko enega nakazila. S tem bodo zavezanci lahko zmanjšali stroške bančne provizije. Zavezanec se mora pri spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS na podlagi obračuna dajatev pripravi zbirni plačilni nalog in ga pošlje v e-banko, kjer ga zavezanec potrdil. Več o novostih je objavljeno na spletni strani FURS: Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom.

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2020

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april do december

Prispevek za PIZ

35,05

35,05

35,05

36,56

Prispevek za ZZ

9,23

9,23

9,23

9,23

27,69

27,69

27,69

27,69

Skupaj ZZ

36,92

36,92

36,92

36,92

SKUPAJ PIZ in ZZ

71,97

71,97

71,97

73,48

Prispevek za PIZ

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ) in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 17/2019, radni list RS, št. 18/2020) in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR (Vir: SURS):

  • prispevek od vključno januarja 2020 do decembra 2020, izračunan po stopnji 0,53 % je 9,23 EUR.

Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ, brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2019, je ta prispevek od januarja 2020 27,69 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11073