100si

Vpisano: 16.1.2020 15:55:56

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna dela študentov od 1. januarja 2020

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del od 1. januarja 2020

Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C) za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 5,40 eura.

Ta odredba začne veljati 1. januarja 2020.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11071