100si

Vpisano: 21.11.2019 9:09:22

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2019

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2019 v primerjavi z avgustom 2019 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2019 je bil 0,023.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2019 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2019 v primerjavi z avgustom 2019 je bil –0,002.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2019 je bil 0,018.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2019 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,017.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,014.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11008