100si

Vpisano: 13.8.2019 11:21:04

Veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Ali je Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo še veljavna?

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 92/13, 28/15, 82/16 in 76/17) je bila sklenjena za določen čas in je veljala do 31. 12. 2018.

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela uporabljajo še dvanajst mesecev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10836