100si

Vpisano: 25.10.2022 11:46:00

Maja Dolinar Dubokovič

Nasvet tedna: Potni nalogi

Potni nalogi in obračuni potnih stroškov spadajo med pomembne dokumente v podjetju ali organizaciji, ki lahko vplivajo na obdavčitev tako delavcev kot tudi delodajalca.

Pri delodajalcu, ki nima ustrezno izpolnjenih potnih nalogov in obračunov potnih stroškov, lahko pride v primeru inšpekcijskega pregleda s strani finančne uprave zaradi izplačila potnih stroškov do plačila:

  • davka od dohodkov pravnih oseb,
  • dohodnine,
  • prispevkov za socialno varnost,
  • zamudnih obresti in
  • kazni za prekršek.

Potni stroški, ki so izplačani delavcu brez ustreznih podlag, se namreč obravnavajo kot drugi prejemki iz delovnega razmerja in obdavčijo z dohodnino (kot dohodek iz delovnega razmerja) in prispevki za socialno varnost na enak način, kot plača.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10670