100si

Vpisano: 16.2.2019 10:12:36

Slovenija podpira spremembe evropskih predpisov glede nadzora e-trgovanja

Vlada je na svoji 17. redni seji, 31. 1. 2019, sprejela stališče, da Slovenija podpira predloga evropske direktive glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev in nekaterimi domačimi dobavami blaga ter uredbe za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV.

Na področju e-trgovine je pri dobavah končnim potrošnikom na skupnem trgu treba dodatno urediti nove mehanizme in orodja za davčne organe za potrebe nadzora in odkrivanja davčnih goljufij. Slednje naj bi zagotovila predloga Evropske komisije v svežnju glede izmenjave plačilnih informacij za namene DDV. Predlagani direktiva in uredba se začneta uporabljati 1. januarja 2022.

Namen predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev in nekaterimi domačimi dobavami blaga je rešiti problem goljufij na področju DDV pri e-trgovanju s okrepitvijo sodelovanja med davčnimi organi in ponudniki plačilnih storitev. Po navedbah Evropske komisije se prek 90 % spletnih nakupov opravi s kreditnimi plačili, direktnimi obremenitvami in plačili s karticami, tj. prek posrednika, vključenega v transakcijo (ponudnik plačilnih storitev), ta trend pa se bo nadaljeval in v prihodnje naraščal. Ponudniki plačilnih storitev zato lahko podajo popolno sliko spletnih nakupov davčnim organom. Končni cilj tega predloga je omogočiti izmenjavo informacij o plačilih, ki jih davčni organi pridobijo od ponudnikov plačilnih storitev, med državami članicami, kar je vsebina drugega predloga v svežnju za izmenjavo informacij o plačilih glede DDV, in sicer predloga uredbe, ki ureja upravno sodelovanje za boj proti goljufijam na področju DDV.

S predlogom Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV se v Uredbo Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost dodaja novo poglavje, v katerem se uvede nov osrednji elektronski sistem za vodenje informacij o plačilih, ki ga bo razvila Evropska komisija. Poleg tega je dodana obveznost za države članice, da zbirajo evidence, ki jih dajo v elektronski obliki na voljo ponudniki plačilnih storitev v skladu z direktivo o DDV. Da bi bilo upravno breme ponudnikov plačilnih storitev čim manjše, je treba z izvedbenimi akti sprejeti skupno elektronsko obliko za zbiranje teh informacij. Pristojni organi držav članic bodo morali v centralni sistem posredovati informacije, ki jih vsako četrtletje zberejo od ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v njihovi državi članici.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10567