100si

Vpisano: 24.1.2019 15:10:42

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti in Napoved za odmero dohodnine od dividend

Rok za vložitev napovedi je 28. 2. 2019

Davčni zavezanec (rezident in nerezident), ki je v letu 2018 dosegel obresti (razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU) in davčni zavezanec, rezident, ki je v letu 2018 dosegel dividende, mora vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2018 oz. Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2018 najpozneje do 28. februarja 2019 pri finančnem uradu, kadar obresti oz. dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

Napovedi se vloži preko portala eDavki ali na predpisanih obrazcih: