100si

Vpisano: 29.10.2018 15:48:48

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - november 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v novembru 2018 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 2. 11.

 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2018 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2018

Do 10. 11.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018

Do 12. 11.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2018

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 11.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2018 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2018
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za oktober 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za oktober 2018.

Do 19. 11.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2018
 • na dan izplačila dohodkov: obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

Do 20. 11.

Do 22. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 15.11.)

Do 30. 11.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za oktober 2018
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2018
 • obrazec 1-ZAP/M -Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2018
 • obrazec 1A -Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2018 izplačani samostojno

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
 4. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)
 5. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjenVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10362