Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

5143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - odl. US in 30/01) ter 41. člena zakona o izvrševanju proraeuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 - ZIPRS0203 (Uradni list RS, št. 103-I/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen

V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 17/00 - odl. US, 19/00 - odl. US, 27/00 - odl. US, 22/01, 28/01 in 54/01) se v 5. členu črta peti odstavek.

2. člen

V 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

(1) DDV se plača po stopnji 20% oziroma 8,5% od davčne osnove.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: ie(3) Preračunana stopnja 20% znaša 16, 6667%, preračunana stopnja 8,5% znaša 7, 8341%.

3. člen

V 41. členu se v prvem odstavku v 12. točki črta besedilo: pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni

4. člen

V 43.a členu se v prvem, drugem in petem odstavku stopnja 8% nadomesti s stopnjo 8,5%

5. člen

63. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

(2) Davčni zavezanec, ki izdaja račune v skladu s 35. členom ZDDV, mora na računu navesti najmanj naslednje podatke:

  1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
  2. firmo oziroma ime; svoj sedež oziroma stalno prebivališče ter svojo davčno številko;
  3. prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračunanim DDV in prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vračunanim DDV in
  4. znesek DDV, vračunan v prodajno vrednost blaga oziroma storitve.

(3) Če daveni zavezanec iz prejšnjega odstavka opravlja promet blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah, izkaže prodajno vrednost z vračunanim DDV in ločeno zne sek vračunanega DDV po davčnih stopnjah.

6. člen

V 69. členu se v drugem odstavku besedilo: po stopnjah, določenih v 24. in 25. členu ZDDV nadomesti z besedilom: po predpisanih stopnjah.

7. člen

Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi: 84. a člen

(popravek odbitka vstopnega DDV pri odkupu vračljive embalaže)

Davčni zavezanec, ki odkupi vračljivo embalažo od osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV od embalaže, ki jo vrača, sme odbiti kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi po preračunani stopnji DDV od nabavne (odkupne) cene vračljive embalaže.

Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o prodaji in odkupu vračljive embalaže za obdobje, v katerem uveljavlja odbitek vstopnega DDV v skla du s prejšnjim odstavkom.

8. člen

V 90. členu se v prvem odstavku v 3. in 4. točki v prvi in tretji alinei stopnja 8% nadomesti s stopnjo 8,5%, v drugi in četrti alinei pa stopnja 19% s stopnjo 20%.

9. člen

V 108. členu se v prvem odstavku v 11., 12., 15. in 16. točki stopnja 8% nadomesti s stopnjo 8,5%. V 13., 14., 17. in 18. točki se stopnja 19% nadome sti s stopnjo 20%.

V drugem odstavku se v 4. in 5. točki stopnja 8%. nadomesti s stopnjo 8,5%. V 6. in 7. točki se stopnja 19% nadomesti s stopnjo 20%.

10. člen

V 109. členu se v prvem odstavku v 11., 13. in 16. točki stopnja 8% nadomesti s stopnjo 8,5%. V 12., 14. in 17. točki se stopnja 19% nadomesti s stopnjo 20%.

V tretjem odstavku se v besedilu v oklepaju črtata bese di poštni stroški.

11. člen

V obrazcih: DDV-O, I-RAE in P-RAE se stopnja 8% nadomesti s stopnjo 8,5%, stopnja 19% pa s stopnjo 20%.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2002. Drugi in tretji odstavek 63. člena prenehata veljati 31. decembra 2002.

Št. 415-35/99 Ljubljana, dne 18. decembra 2001. mag. Anton Rop l. r. Minister za finance

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT