Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Zaključne knjižbe (2009)

 • Zaključne knjižbe (2009)

  7. november 2009:
  Popravljeno poglavje: 1 Uvod
  Popravljeno poglavje: 2 Najpomembnejše knjižbe pred 31.12.
  Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida
  Popravljeno poglavje: 3.4 Odloženi davki

  20. marec 2009
  Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida

  29. januar 2009
  Popravljeno poglavje: 1 UVOD
  Popravljeno poglavje: 2 NAJPOMEMBNEJŠE KNJIŽBE PRED 31. 12.
  Popravljeno poglavje: 2.1 Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
  Popravljeno poglavje: 3.2 Poslovni izid
  Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida