Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Zaključne knjižbe (2009)

7. november 2009:
Popravljeno poglavje: 1 Uvod
Popravljeno poglavje: 2 Najpomembnejše knjižbe pred 31.12.
Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida
Popravljeno poglavje: 3.4 Odloženi davki

20. marec 2009
Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida

29. januar 2009
Popravljeno poglavje: 1 UVOD
Popravljeno poglavje: 2 NAJPOMEMBNEJŠE KNJIŽBE PRED 31. 12.
Popravljeno poglavje: 2.1 Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
Popravljeno poglavje: 3.2 Poslovni izid
Popravljeno poglavje: 3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izidaTa vsebina vsebuje naslednje podvsebine: