Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

  • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


    V nadaljevanju je prikazanih nekaj zgledov knjiženj poslovnih dogodkov, ko društva in zveze vodijo poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva in niso identificirana za namene DDV.