Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Ostala poročila družb

  • Ostala poročila družb


    Velike kapitalske družbe predlagajo AJPES-u tudi poročilo o plačilih vladam za javno objavo v skladu s 70.b členom ZGD-1, in sicer v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

    Družbe zavezane k reviziji, morajo predložiti AJPES-u tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila.