Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Letno poročilo in drugi podatki družb, ki so zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov

 • Letno poročilo in drugi podatki družb, ki so zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov


  [5]

  »(1) Majhne kapitalske družbe, zavezane k preiskavi letnih računovodskih izkazov v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:

  a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

  b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:

  (2) Velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe, zavezane k reviziji letnih poročil v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:

  a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

  b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:

  (3) Banke, hranilnice in zavarovalnice predložijo AJPES letno poročilo iz prejšnjega odstavka te točke le za javno objavo.«


  [5] Navodilo o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS, št. 86/16 in 76/17), stran 2/5