Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Letno poročilo in drugi podatki družb, ki so zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov


[5]

»(1) Majhne kapitalske družbe, zavezane k preiskavi letnih računovodskih izkazov v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:

a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:

(2) Velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe, zavezane k reviziji letnih poročil v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:

a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:

(3) Banke, hranilnice in zavarovalnice predložijo AJPES letno poročilo iz prejšnjega odstavka te točke le za javno objavo.«


[5] Navodilo o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS, št. 86/16 in 76/17), stran 2/5