Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Letna poročila podjetnikov

 • Letna poročila podjetnikov


  »(1) Podjetniki, razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, predložijo AJPES:

  a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

  b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:

  (2) Majhni podjetniki lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke priložijo izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

  (3) Srednji in veliki podjetniki predložijo AJPES poleg podatkov iz prvega odstavka te točke za javno objavo tudi pojasnila k izkazom.« To je novost, povezana s spremembo 73. člena ZGD-1 (Ur.l. RS št. 15/2017) in SRS 30 (Ur.l.RS št. 23/2017)


  [7] Navodilo o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS, št. 86/16 in 76/17), stran 3/5