Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Bilanca stanja in izkaz uspeha v angleškem jeziku (balance sheet and income statement)Ta vsebina vsebuje naslednje podvsebine: