Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 8 SKLEP

  • 8 SKLEP


    Sestavitev letnega poročila za leto je zahtevno opravilo.

    Pomembno je, da se podjetja odločijo za takšne računovodske usmeritve, na podlagi katerih bodo računovodski izkazi sestavljeni tako, da bodo izkazovali resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.