Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7 SRS 2016 IN PODATKI V BILANCI STANJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019


Spremembe SRS 2016 so malenkosto vplivale na vsebino in členitev postavk v računovodskih izkazih (bilanci stanja, izkazu poslovnega izida).

Podatki v letošnjem poslovnem letu 2019 so v celoti primerljivi s poslovnim letom 2018.