Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

  • 7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA


    Prihodke ugotavljamo v skladu s SRS 15 (2019), odhodke pa opredeljuje SRS 14 (2016).