Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA


Prihodke ugotavljamo v skladu s SRS 15 (2019), odhodke pa opredeljuje SRS 14 (2016).