Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.6 DRUGI ODHODKI (točka M v izkazu poslovnega izida – AOP 181)

  • 7.3.6 DRUGI ODHODKI (točka M v izkazu poslovnega izida – AOP 181)


    Med drugimi odhodki izkazujemo vse ostale odhodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko – konti skupine 75.

    Drugi odhodki so: