Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.6 DRUGI ODHODKI (točka M v izkazu poslovnega izida – AOP 181)


Med drugimi odhodki izkazujemo vse ostale odhodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko – konti skupine 75.

Drugi odhodki so: