Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.5.3 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (točka III. pri črki K v izkazu poslovnega izida – AOP 174)

  • 7.3.5.3 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (točka III. pri črki K v izkazu poslovnega izida – AOP 174)


    Med finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti izkazujemo: