Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.5.3 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (točka III. pri črki K v izkazu poslovnega izida – AOP 174)


Med finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti izkazujemo: