Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.5.2 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (točka II. pri črki K v izkazu poslovnega izida – AOP 169)

  • 7.3.5.2 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (točka II. pri črki K v izkazu poslovnega izida – AOP 169)


    Med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti izkazujemo: