Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.4.4 Drugi poslovni odhodki (točka IV. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 148)

  • 7.3.4.4 Drugi poslovni odhodki (točka IV. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 148)


    Drugi poslovni odhodki so:

    in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh odhodkov.

    Med rezervacije štejemo:

    Drugi stroški pa so stroški, ki jih nismo vpisali v nobeno drugo postavko: