Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.4.4 Drugi poslovni odhodki (točka IV. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 148)


Drugi poslovni odhodki so:

in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh odhodkov.

Med rezervacije štejemo:

Drugi stroški pa so stroški, ki jih nismo vpisali v nobeno drugo postavko: