Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.3 DRUGI PRIHODKI (črka L v izkazu poslovnega izida – AOP 178)

  • 7.3.3 DRUGI PRIHODKI (črka L v izkazu poslovnega izida – AOP 178)


    Med drugimi prihodki izkazujemo vse ostale prihodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko.

    Med druge prihodke vštevamo: