Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.3 DRUGI PRIHODKI (črka L v izkazu poslovnega izida – AOP 178)


Med drugimi prihodki izkazujemo vse ostale prihodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko.

Med druge prihodke vštevamo: