Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.2 FINANČNI PRIHODKI (črka J v izkazu poslovnega izida – AOP 153)

  • 7.3.2 FINANČNI PRIHODKI (črka J v izkazu poslovnega izida – AOP 153)


    Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami.

    Sestavljajo jih:

    Razčlenjujejo se na:

    Finančni prihodki se razčlenjujejo tudi na tiste, ki se pojavljajo v razmerjih do uskupinjenih podjetij ter drugih.