Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.2 FINANČNI PRIHODKI (črka J v izkazu poslovnega izida – AOP 153)


Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami.

Sestavljajo jih:

Razčlenjujejo se na:

Finančni prihodki se razčlenjujejo tudi na tiste, ki se pojavljajo v razmerjih do uskupinjenih podjetij ter drugih.