Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.2.2 Finančni prihodki iz danih posojil (točka II. pri črki J v izkazu poslovnega izida – AOP 160)

  • 7.3.2.2 Finančni prihodki iz danih posojil (točka II. pri črki J v izkazu poslovnega izida – AOP 160)


    Med finančnimi prihodki iz danih posojil izkazujemo: