Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.2.1 Finančni prihodki iz deležev (točka I. pri črki J v izkazu poslovnega izida – AOP 155)

  • 7.3.2.1 Finančni prihodki iz deležev (točka I. pri črki J v izkazu poslovnega izida – AOP 155)


    Med finančnimi prihodki iz deležev izkazujemo: