Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.1.5 Drugi poslovni prihodki (črka E v izkazu poslovnega izida – AOP 125)

  • 7.3.1.5 Drugi poslovni prihodki (črka E v izkazu poslovnega izida – AOP 125)


    V to rubriko vpisujemo zneske:

    Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi:

    Prav tako se prevrednotovalni poslovni prihodki pojavljajo ob: