Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.1.5 Drugi poslovni prihodki (črka E v izkazu poslovnega izida – AOP 125)


V to rubriko vpisujemo zneske:

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi:

Prav tako se prevrednotovalni poslovni prihodki pojavljajo ob: