Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 4.5.2 Posebne določbe za subjekte javnega interesa – 70.c člen

  • 4.5.2 Posebne določbe za subjekte javnega interesa – 70.c člen


    Subjekti javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, vključi v svoje poslovno poročilo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju, ki, kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja družbe ter učinka njenih dejavnosti, vsebuje vsaj informacije o okoljskih, socianih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, vključno s: